Знаете ли, че…… 26 април е Световен ден на интелектуалната собственост?

26 април e Световен ден на интелектуалната собственост. Той се отбелязва от 2000 г., когато държавите-членки решават да го определят като паметна дата, на която през 1970 г. влиза в сила Конвенцията за създаване на Световната организация по интелектуална собственост. 

Тази година денят е посветен на иновациите и творчеството. Благодарение на защитените оригинални марки и технологии ние като потребители можем да правим информиран избор на нови продукти и технологии. Данните на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост ни показват, че европейските граждани стават по-внимателни към рисковете и последиците от фалшивите стоки и съдържанието от незаконни източници.

Постигнато е обществено съгласие, че фалшифицираните стоки подпомагат престъпните организации и вредят на бизнеса и работните места, представляват заплаха за здравето и за околната среда. През 2023 г. например в държавите от Европейския съюз са внесени фалшиви стоки на стойност над 16 милиарда евро, което е отнело работните места на над 200 хил. души. 

Все още обаче хората от европейските държави купуват съзнателно фалшификати, най-често козметика, облекла, обувки и авточасти. Процентът им е най-висок в България (24%), Испания (20%), Ирландия (19%), Люксембург (19%) и Румъния (18%).

Източник
WIPO, EUIPO
Снимка
WIPO