Европейската мрежа на изобретателите търси нови вдъхновяващи личности до 12 юли

Членовете на Мрежата са изтъкнати изобретатели и предприемачи, които могат да бъдат вдъхновители и модели за подражание на учениците и студентите. За да постигне тази цел, Мрежата ще ги подкрепи финансово за осъществяване на дейности за вдъхновяване на младите поколения и насърчаване на творчеството сред децата в училищата и тийнейджърите в средното образование. 

Членовете на мрежата могат да предложат всяка дейност, която според тях ще стимулира дългосрочен интерес към техническите области (STEM) и ще насърчи предприемаческото мислене (стъпка „Покана за вдъхновяващи дейности").

Вътрешна комисия за подбор ще избере сферите и ще отпусне безвъзмездни средства в размер на 2 000 EUR, 4 000 EUR или 6 000 EUR в зависимост от въздействието и обхвата на избраните дейности.

Подробна информация за присъединяването на нови вдъхновяващи личности към Европейската мрежа на изобретателите, можете да намерите на страницата на Европейското патентно ведомство.

Формуляр за предлагане на вдъхновяващи дейности (краен срок за подаване: 12.07.2024 г.)

Източник
Патентното ведомство
Снимка
Mikhail Nilov, Pexels