Картинен речник

Потребителски интерфейс

В областта на индустриалния дизайн потребителският интерфейс е мястото, където протича взаимодействие между човек и технологичен продукт. Целта на това взаимодействие е ефективно използване и контрол на технологията от човека, като тя подава информация, въз основа на която операторът взема своите решения. 

Фалшифициране

Фалшифициране е производството на стоки с поставен регистриран отличителен знак върху тях без съгласието на неговия притежател, както и копирането или имитирането на различни продукти чиито външен вид, форма или съставна част представляват регистриран обект на интелектуална собственост.

Регистрирана форма

Регистрираната форма е търговска марка, която представлява триизмерна форма на съд, опаковка, на самия продукт или външния му вид. Марката включва и думи или фигуративни елементи и етикети.

Графичен символ

Графичен символ е визуално различима фигура с конкретно значение, използвана за предаване на информация без оглед на езика. Значението на графичния символ е изразено в неговия надпис. 

Продукт

Продукт е всяко изделие, получено по промишлен или занаятчийски начин, включително части, предназначени за сглобяване в съставно изделие, комплект или композиция от изделия, опаковка, графични символи и печатни шрифтове, с изключение на компютърни програми.

Лого

Логото е графичен символ, който обозначава компания, организация или марка и често е придружено от нейното име.

Търговска марка

Търговските марки са знаци, използвани в търговията за идентифициране на продукти. Това е символът, благодарение на който клиентите избират и правят разграничение между конкурентни компании. Марката е знак за оригинален продукт. 

Оригинален дизайн

Понятието оригиналност означава оригинална творческа идея. Оригиналност е таланта за създаване, което започва от идея и се развива до иновация, чието въплъщение е продукт. Това понятие е обратното на имитация.