Игра "Открийте разликите"

На пръв поглед фалшивия и оригиналния продукт изглеждат еднакви, но има 5 разлики. Можете ли да ги откриете? Научете повече как да различавате оригиналния продукт от неговия фалшификат.