Лицата на...

Кой стои зад големите марки, които определят стил, задават тенденции, налагат естетика и стават обект на подражание? Дизайнерите, чиито полет на мисълта ни помага да изразим себе си така, както искаме да ни възприемат околните.

Nicki Hoyne
photo: © mentorher

Nicki Hoyne

Fred Potter
photo: © la combinaison

Netatmo

Darin Madzharov
photo: ©Darin Madzharov

Уча.се

Ana Aslan, wikipedia
photo: © wikipedia

Gerovital

© expresso website
photo: © expresso website

Musiversal

© Christian Louboutin official website
photo: © Christian Louboutin official website

Louboutin

©Benamôr Facebook page
photo: ©Benamôr Facebook page

Benamôr

© Fox Magazine
photo: © Fox Magazine

Demobaza

Stephen Nolan, © Nutritics
photo: Stephen Nolan, © Nutritics

Nutritics