Лицата на...

Кой стои зад големите марки, които определят стил, задават тенденции, налагат естетика и стават обект на подражание? Дизайнерите, чиито полет на мисълта ни помага да изразим себе си така, както искаме да ни възприемат околните.

© Cristina Batlan
photo: © Cristina Batlan

Мюзет