ЕК иска да ограничи вредните химикали в козметиката

Вътрешни разногласия попречиха на Европейската комисия да извърши отдавна обявеното преразглеждане на Регламента за козметичните продукти, което означава, че засега ще се използват технически правомощия и по-меки насоки, за да се регулира секторът, предава Euractiv. Преразглеждането на Регламента за козметични продукти (CPR) беше обявено през 2020 г. като част от Стратегията за устойчивост на химикалите, която има за цел да премахне най-вредните химикали от потребителските продукти и да постигне среда без токсични вещества. Въпреки това, подобно на регламента REACH, преразглеждането на CPR беше отложено.

„Като се има предвид очакваната сложност на последващия законодателен процес и настоящата парламентарна ваканция, беше сметнато за препоръчително предложението да не се внася на този етап от мандата“, каза говорителят на Комисията Йохана Бернсел. На годишната конференция на Cosmetics Europe (CEAC) през юни, Ханс Ингелс, началник отдел в главна дирекция GROW на Комисията, обясни, че след оценка на въздействието, която е показала, че някои опции биха били скъпи за индустрията, и обществена консултация през 2022 г., са били проведени дискусии на политическо ниво за това как да се продължи с преразглеждането на CPR. „Въпреки това нямаше консенсус в рамките на Комисията“, казва Ингелс.

Общ подход

Основна цел на преразглеждането беше да се разшири “общият подход”, който понастоящем позволява на Комисията да забрани канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията вещества, както и други вредни химикали. Комисията вече използва съществуващите си правомощия. На 24 юни тя уведоми Световната търговска организация, че работи върху ограничаване на козметичните съставки. Въпреки че този подход е по-бърз и по-прост начин за ограничаване на опасните химикали, понастоящем по-голямата част от химикалите все още се регулират по-бавно – за всеки отделен случай. 

Преразглеждането на CPR би позволило на Комисията да забрани химикали в козметиката, за които е установено, че, наред с други неща, засягат репродуктивната или ендокринната система. Комисията също сигнализира, че иска правомощието да може да забранява химикали, които засягат имунната, неврологичната или дихателната системи, както и химикали, токсични за конкретен орган. Представителите на индустрията се съмняват в предимствата на по-широкото прилагане на „общия подход“ и изразиха загриженост относно потенциалното въздействие на преразглеждането на CPR върху конкурентоспособността на сектора.

Source
ESG News
Image
Matt Moloney, Stocksnap.io